GO Amsterdam
Daadkracht
voor Amsterdam!
Stem lijst 16 op 16 maart

Standpunten

Wonen

Wonen

 • 10.000 Nieuwe woningen per jaar bouwen voor starters en middengroepen, gevarieerd aanbod, zowel koop als huur;
 • Erfpacht afschaffen;
 • Geen voorrang voor statushouders bij toewijzing sociale huurwoningen;
 • Onmisbaar en voor de stad essentiele mensen die werkzaam zijn in zorg, onderwijs en bij de politie krijgen prioriteit bij toewijzing woningen;
 • Bureaucratische barrières voor nieuwbouw wegnemen en effectief aanpakken;
Openbare Ruimte

Openbare Ruimte

 • Vliegende Brigades van handhavers die adequaat optreden tegen vuilnis-overlast op straat;
 • Meer afvalbakken in de stad, vuil containers moeten sneller en tijdig geleegd worden;
 • Instellen Meldpunt Openbare Ruimte voor een schonere stad;
 • Extra aandacht ongedierte bestrijding (muizen en ratten);
Veiligheid

Veiligheid

 • Politiebureaus terug in de wijken;
 • Meer politieagenten op straat;
 • Uitbreiding cameratoezicht;
 • Gerichte aanpak voor tieners die dreigen te ontsporen in criminaliteit;
 • Daadkrachtige aanpak van ondermijning;
 • Straatintimidatie aanpakken;
 • Preventief fouilleren;
Onderwijs

Onderwijs

 • Vrije schoolkeuze, stoppen met verplichte schoolkeuze;
 • Laaggeletterdheid daadkrachtig aanpakken;
 • Kwaliteit onderwijs drastisch verbeteren door meer te investeren in (betere) docenten;
 • Aantrekkelijkheid van het vak vergroten door huisvesting voor docenten in de stad te regelen;
 • Grotere rol onderwijsinspectie om kwaliteit van onderwijs te verbeteren via strenger toezicht;
Energie

Energie

 • Woningen niet verplicht van het gas af zoals de VVD en de linkse partijen willen;
 • Geen windmolens in Amsterdam. Windmolens hoogstens op zee, niet op het land;
 • Duurzaamheidsmaatregelen moeten betaalbaar zijn en blijven;
Economie

Economie

 • Goed vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven;
 • Investeren in goede digitale infrastructuur;
 • Facturen van MKB en ZZP wordt door de gemeente binnen 30 dagen betaald;
 • Minder bureaucratie voor sectoren die zwaar door Corona zijn getroffen;
 • Verruimde tijdelijke terrassen vanwege Corona blijven in stand;
Sport, Cultuur, Recreatie

Sport, Cultuur, Recreatie

 • Kickstart voor de door Corona zwaar getroffen cultuur-sector via ondersteuning van de gemeente;
 • Meer investeren in sportvoorzieningen en recreatie-mogelijkheden voor gezinnen;
 • Geen QR te water met verplichte chips in boten zoals de gemeente van plan is;
 • Grote sportevenementen blijven organiseren in Amsterdam;
Bureaucratie Bestrijden

Bureaucratie Bestrijden

 • Effectief, Eerlijk en Efficiënt bestuur;
 • Besparen op het jaarlijks € 700 miljoen kostende bestuursapparaat;
 • Onroerende Zaakbelasting omlaag;
 • Meer transparantie in het openbaar bestuur;
 • Volledige scheiding van kerk en staat, geen invloed van religies in het bestuur van de stad;
 • Snoeien in het oerwoud van subsidies;
Gekozen Burgemeester

Gekozen Burgemeester

 • Burgemeester wordt rechtstreeks door de bevolking gekozen, net zoals in de rest van de wereld;
 • Publieke functies staan open voor iedereen waarbij capaciteiten de doorslag geven en niet de politieke achtergrond;
 • Nieuw elan in het bestuur van Amsterdam: Samen, Open en Transparant;